Parts Mini Dart

Fin Mini Dart  Glass 9 EUR
Stab Mini Dart  Glass 9 EUR
Pod Mini Dart  Glass  9 EUR  
Wing Mini Dart  Glass  81 EUR
Fuselage Mini Dart  Glass+carbon  81 EUR
Ballast Mini Dart    7 EUR
CNC milled pocket for ballast Mini Dart  100_4748  2 EUR
CNC assembly preparing 100_4745100_4747  4 EUR
Assembling    60 EUR
Accessories Mini Dart    
Accessories Pro Mini Dart    
 LiPo 250 mAh   100_4750  10 EUR
Extension 4pin 100_4754  
Extension 6pin